Kommende udflugter
.

Sommerturen 2015

Nordisk Jernbane-Klubs sommertur 2015 til Svealand og Uppland

 

Nordisk Jernbane-Klubs sommerrejse 2015 går til Uppland og Svealand i Mellemsverige, og i bedste NoJK-tradition besøger vi interessante steder på vejen med sejltur, besøg på Sveriges Jernbanemuseum og andre museer samt kørsel med veterantog og sporvogn. Turen varer 7 dage fra søndag d. 9. august til lørdag d. 15. august. 

 

Søndag d.9. august København - Motala

Vi starter fra København/Malmö med at køre til Motala, hvor vi besøger Motala Motormuseum, der udover motorkøretøjer rummer tidstypiske miljøer og værksteder omkring dem samt et fotomuseum, der beskriver kameraets udvikling. Vi bliver natten over i Motala.

 

Mandag d. 10. august Motala - Falun

Motala kaldes også for Göta Kanalens hovedstad. Göta Kanal er et enestående monument over tidligere tiders samfærdsel og en af Sveriges største turistattraktioner med i alt 58 sluser fra Vänern til Østersøen. Vi skal sejle på en mindre, men spektakulær strækning fra Motala til Borensberg med udflugtsskibet Kung Sverker fra 1907. På vejen passerer vi 12 sluser, herunder den berømte slusetrappe med 5 sluser ved Borenshult. Efter sejlturen kører vi sidst på eftermiddagen videre med toget fra Motala til Falun, hvor vi overnatter to gange.

 

Tirsdag d. 11. august  i Falun

Vi bliver i Falun hele dagen og begynder med at besøge huset Lilla Bollnäs i Sundborn, hvor tegneren Carl Larsson boede, lavede sine kendte tegninger og indrettede huset som en kunstværk. Huset er idag museum. Efter frokost i Falun besøger vi Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg. I forbindelse med besøget kører vi en tur på Grycksbobanan, der er en 14 km lang enkeltsporet jernbane, som forbinder Falun med Grycksbo, hvor den har betjent den lokale papirfabrik. I 2008 blev transporterne nedlagt. I dag trafikeres banen kun sporadisk af jernbaneklubbens tog. Vi overnatter igen i Falun.

 

Onsdag d. 12. august Falun - Uppsala

Vi starter med at køre fra Falun til Gävle, hvor vi midt på formiddagen ankommer til Sveriges Järnvägsmuseum, der blev etableret i 1915. I år fejres to jubilæer. For hundrede år siden kørtes mellem Kiruna og Narvik de første svenske tog, som blev trukket af elektriske lokomotiver. Samme år blev museet indviet. Det rummer en enestående samling af svenske lokomotiver og vogne, og det tager mange timer, hvis man vil se hele samlingen.

 

Efter besøget på museet (eller eventuelt som alternativ), er der andre interessante ting at se på. Af interessante besøgsmål kan nævnes det gamle Gävle med huse fra 1770-tallet, Sveriges fængslesmuseum og Länsmuseet (med malerier af bl.a. Carl Larsson og Bruno Liljefors).

 

Sent på eftermiddagen går vi igen ombord i toget for at køre til uppsala, hvor vi også overnatter to gange.

 

Torsdag d. 13. august i Uppsala

Vi bliver i Uppsala hele dagen og begynder med at køre til Gamla Uppsala, der er den oprindelige by med bebyggelse med kongsgård og førkristen helligdom fra omkring 500 e.kr. Omkring år 1000 byggedes kirke her, inden hele byen i slutningen af 1200-tallet flyttede til den nuværende beliggenhed.

Om eftermiddagen er der tur med veteranbanen Lennakatten, der er en museumsbane, som går fra Uppsala til Faringe. Vi kører en tur på banen, hvor der er lejlighed til at køre sig bekendt med flere generationer tog fra de gamle damp- og dieseltog til skinnebusser fra 1950’erne.

Der er også mulighed for at tage en byvandring i selve Uppsala, der blandt andet er hjemsted for Nordens ældste universitet, grundlagt i 1477, hvor blandt den verdensberømte videnskabsmand Carl von Linné var professor i 1700-tallet.

 

Fredag d. 14. august Uppsala - Norrköping

Vi forlader Uppsala og kører via Sala til Norrköping. I Sala gør vi ophold og besøger den gamle sølvmine, Sala Silvergruva, hvor vi skal se en tidslinie fra Jordens begyndelse for 4,6 milliarder år siden til i dag. Desuden ser vi på de forskellige minedriftsmlijøer, der illustrerer arbejdet og grubens mangefacetterede historie. Fra Sala fortsætter vi til Norrköping til den sidste overnatning.

 

Lørdag d. 15. august  Norrköping - København

I Norrköping findes der en industribygning, som ligner et strygejern og idag huser Arbetets Museum. Norrköping var centrum for svensk tekstilindustri, til konkurrencen fra den 3. verden udkonkurrerede de svenske arbejdere. Museet har en enkelt permanent udstilling (udstillingen om Alva, som arbejdede hele sit liv i strygejernet), og dets udstillinger handler i øvrigt om arbejdsliv og arbejdets vilkår.

 

Der er også mulighed for at tage med sporvognen på byrundtur, inden vi ved middagstid begynder hjemkørslen til Malmö, som vi når om aftenen. Her forlader vi toget og tager med Öresundstoget videre til København, hvor turen slutter.

 

 

Pris og rejsebestemmelser

Pris for deltagelse kr. 10.200. Det dækker togrejsen t/r fra København med tog, skib og busser, overnatning i delt dobbeltværelse med morgenmad, alle udflugter og adgang til de nævnte museer og seværdigheder. Tillæg for enkeltværelse kr. 2.000.

De steder, hvor der er lange afstande mellem hotel og station, vil der blive arrangeret fælles transport includeret i prisen.

Når vi kører med eget tog, vil de fleste måltider samt kaffe og andre drikkevarer blive serveret undervejs til rimelige priser.

Tilmelding:
Tilmelding bør ske snarest muligt og senest 11. maj 2015 på klubbens e-post (mail@nojk.dk).

Depositum på 500 kr. pr. rejsedeltager indbetales på giro 917 8244 senest fem dage efter tilmeldingen, som er bindende. Restbeløbet indbetales uopfordret til ovennævnte konto i to rater, henholdsvis 1.juni og 1. juli.

Ved tilmelding angives antal personer, deres navn(e) og adresse(r) samt følgende betegnelser for deltagelse:

A: Voksen i delt dobbeltværelse                  DKK 10.200
B: Enkeltværelsestillæg                                  DKK 2.000

Opgiv også gerne e-postadresse og telefonnummer. Såfremt man har mobiltelefon, bedes dette nummer opgivet.

Pris for børn under 16 år oplyses ved henvendelse til klubben.

Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er modtaget.

Rejsebestemmelser:
Rejsen gennemføres kun ved et minimum på 30 deltagere. Deltagerne bør selv have forsikring for afbestilling i tilfælde af sygdom eller lignende, idet de indbetalte beløb kun tilbagebetales, hvis rejsen ikke kan gennemføres på grund af, at minimumsdeltagerantallet ikke kan opnås.

NoJK vil bestræbe sig på at gennemføre hele det ovennævnte program, men forbeholder sig ret til at ændre i det, såfremt der opstår forhold, foreningen ikke har indflydelse på, samt evt. aflyse, hvis minimumsdeltagerantallet på 30 personer ikke kan opnås.

Aflysning som følge af for lavt antal tilmeldinger medfører tilbagebetaling af hele det indbetalte beløb.

Med venlig hilsen Turudvalget86-togsættet