Kommende udflugter
.

AFLYST

Ved tilmeldingsfristens udløb var der desværre for få deltagere, til at det er muligt at gennemføre

weekendturen til Sydvestjylland, hvorfor udflugten er aflyst.


86-togsættet