Kommende udflugter
.

Sommerturen 2018 med Nordisk Jernbane Klub til Gotland.

 Lørdag d. 11. august til lørdag d. 18. august.

 

 

Gotland – den hemmelige ø

                 med Nordisk Jernbane-Klub

 

Sommerturen 2018 går til Gotland, et besøgsmål, der ligger ude i Østersøen langt fra alfarvej. Gotland tilhørte Danmark i næsten 300 år. Vi vil bl. a. besøge middelalderbyen, der er UNESCO verdensarv. Der bliver udflugter til Gotlands to museumsbaner (Gotlands Hesselby og Bläse Kalkbruksmuseum), men vi skal også opleve natur og kultur på øen, der er kendt for sine rauker og rige middelalderkirker. På vejen besøger vi Bergmancenter, som er opført for at sætte fokus på den store filmskaber, der også fandt, at Gotlands kulturlandskab er noget helt enestående.

 

Vi kører med klubbens norske tog gennem Skåne, Blekinge og Småland til færgen, der fører os til Gotland. På vejen vil vi besøge en række kulturperler som bl.a. Carl von Linnés barndomshjem i Råshult, træstaden Eksjö, Kalmar og Karlskrona. På sydøstkysten besøger Christian IV’s grænseby Kristianopel og ser mindestenen for freden i Brømsebro i 1645, som markerede begyndelsen på tabet af de østdanske provinser. I Kristianstad besøger vi Jernbanemuseet.

 

Turbeskrivelse.

 

Lørdag 11 august.

Vi tager et Øresundstog til Malmö, hvor vort norske motorvognstog venter. Vi kører først til Älmhult, hvor vi skifter til en bus for at begive os til Råshult og Stenbrohult. Herfra stammer Carl von Linné, som tilbragte sine første 10 år her, inden han begyndte sine studier og skabte orden i botanikken. Efter besøget vender vi tilbage til toget og kører nordpå til Nässjö, hvor vi overnatter. Nässjö er et jernbaneknudepunkt, hvor der er meget trafik, selv lørdag aften, så det er bare at gå på opdagelse.

 

Søndag 12 august.

Vi fortsætter til træstaden Eksjö, som er en af de bedst bevarede i Sverige, og som fik Europa Nostra pris i 1997. Her er deret par timer til byvandring mellem de mange huse fra det 17, 18 og 19 århundrede.

Vi fortsætter ad godsbanen forbi Hult (hvor Albert Engströms far var stationsforstander) til Oskarshamn, hvor vi ankommer i løbet af eftermiddagen. Her forventer vi at besøge museet for Axel Petersson, også kaldet Döderhultarn efter byen, han kom fra.Her kan man se et stort antal af hans ”træskærerier”.

 

Mandag 13 august.

Denne dag begynder med en sejltur med færgen til Visby, som var dansk i næsten 300 år. Efter en tur over det særegne gotlandske landskab kører vi tilbage til Visby, hvor vi indkvarterer os central i middelalderbyen, som er UNESCO verdensarv. Når vi kommer til Visby, starter vi med at få et overblik over øens og byens historie på Fornsalen på Gotlands Museum. Herefter er der lejlighed til at gøre sig bekendt med byen og gå en tur langs med den velbevarede bymur.

 

Tirsdag 14 august.

Denne dag kører vi mod nord.  Det første mål er Bläse kalkbruk, hvor man tidligere brændte kalk. Kalken transporteredes med et rigtigt industribanetog fra det nærliggende kalkbrud. Vi skal naturligvis også have en tur med ”stentoget”.

Herefter tager vi til Fårö, hvortil vi kommer med en af Vägverkets færger. Vi får et indtryk af øens karrige natur og ikke mindst de særegne klippeformationer, som kaldes rauker. Det særegne landskab gør et stor indtryk, og én af dem, der flyttede til øen, var Ingmar Bergmann, som fødtes for præcis 100 år siden. Hans hus er nu museum, og vi gør et ophold her. Efter denne tur vender vi tilbage til hotellet.

 

Onsdag 15 august.

Vi forlader hotellet med en bus, der vil føre os til Gotlands Hesselby, hvor vi kører en tur med Gotlandstoget, som trækkes af damplokomotiv. På vejen gør vi også studiebesøg i Dalhem kirke.  Sidst på eftermiddagen går turen tilbage til fastlandet med færgen, og vi overnatter i Oskarshamn.

 

Torsdag 16 august.

Vort tog venter på os på stationen, og vi kører til Kalmar, hvor eftermiddagen er til fri disposition. Man kan besøge lensmuseet og domkirken eller blot nyde den gamle by, der lå tæt på grænsen til Danmark. Vi fortsætter til Emmaboda for overnatning.

 

Fredag 17 august.

Vi må forlade jernbanen for en stund og kører med bus østpå til rundkirken i Hagby, som minder om de bornholmske tilsvarende kirker. Fra Hagby kører vi til Brömsebro og ser mindestenen over fredsslutningen i 1645 ”Brömsebrofreden”, der markerer begyndelsen på slutningen på Danmarks østersøvælde. Lidt syd for kommer vi til Kristianopel, der var planlagt som en fornem renæssanceby. Vi ser fæstningsmuren og besøger Hellig Trefoldighedskirken, som trods sit navn giver mere indtryk af en velvoksen landsbykirke. Sidste mål for turen er Karlskrona, som blev den svenske flådebase, da Sverige havde erobret Blekinge og Skåne og Halland. I Karlskrona anbefales et besøg på Marinemuseet.

 

Lørdag 18 august.

Vi kører gennem Blekinge med toget til Kristianstad, hvor der er et længere ophold til at besøge byen. Vi besøger jernbanemuseet, men der er sikkert også tid til at se på den gamle fæstningsby og ikke mindst Christian IV’s Hellige Trefoldighedskirke i hollandsk renæssance.

Efter en forhåbentlig god rejse kører vi en lille omvej tilbage til Malmö, hvor vi skifter til et øresundstog, der fører os tilbage til København.

 

 

Priser og rejsebestemmelser

Prisen for deltagelse er kr. 11.500. Det dækker togrejsen t/r fra København med tog, skib og busser, overnatning i delt dobbeltværelse med morgenmad, alle udflugter og adgang til de nævnte museer og seværdigheder. Pris i enkeltværelse er kr. 14.500.

De steder, hvor der er lange afstande mellem hotel og station, vil der blive arrangeret fælles trans-port inkluderet i prisen.

Når vi kører med eget tog, vil de fleste måltider samt kaffe og andre drikkevarer blive serveret til rimelige priser.

Tilmelding:

Tilmelding bør ske snarest muligt og senest d. 1. juni 2018 på klubbens e-post: mail@nojk.dk

Depositum på 500 kr. pr. rejsedeltager indbetales på giro 917 8244 i forbindelse med tilmeldingen, som er bindende. Restbeløbet indbetales uopfordret til ovennævnte konto i to rater, henholdsvis 15. juni og 15. juli. Ved betaling via netbank er reg.nr. 1551 og kontonummer 9178244.

Ved tilmelding angives antal personer, deres navn(e) og adresse(r), fødselsdato(er)(til brug for skibstransport) samt følgende betegnelser for deltagelse:

A: Voksen i delt dobbeltværelse DKK 11.500.

B: Voksen i enkeltværelse DKK 14.500.

Opgiv også gerne e-postadresse og telefonnummer. Såfremt man har mobiltelefon, bedes dette nummer opgivet.

Pris for børn under 16 år oplyses ved henvendelse til klubben.

Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er modtaget.

Rejsebestemmelser:

Rejsen gennemføres kun ved et minimum på 30 deltagere. Deltagerne bør selv have forsikring for afbestilling i tilfælde af sygdom eller lignende, idet de indbetalte beløb kun tilbagebetales, hvis rej-sen ikke kan gennemføres på grund af, at minimumsdeltagerantallet ikke kan opnås.

NoJK vil bestræbe sig på at gennemføre hele det ovennævnte program, men forbeholder sig ret til at ændre i det, såfremt der opstår forhold, foreningen ikke har indflydelse på, samt eventuelt aflyse, hvis minimumsdeltagerantallet på 30 personer ikke kan opnås.

Aflysning som følge af for lavt antal tilmeldinger medfører tilbagebetaling af hele det indbetalte beløb.


86-togsættet