Hvad er Nordisk Jernbanenyt ?


Nordisk Jernbanenyt udkommer 4-6 gange årligt, og udsendes til medlemmer af Nordisk Jernbane-Klub.

Bladet har egentlig tre funktioner:

1) At give foreningernes medlemmer tilbud om udflugter og foredrag, enten i regi af en af foreningerne, eller som andre foreningers tilbud, der er åbne for deltagelse udefra.

2) At være foreningernes meddelelsesorgan. Det vil sige at bladet indeholder både meddelelser og information til foreningernes medlemmer.

3) At orientere om hvad der rører sig indenfor jernbaneverdenen i det nordiske og baltiske område. Denne del af bladet udgør normalvis omkring halvdelen af bladet, idet vi søger at give en god og bred dækning af både stort og småt i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen.

Desuden har vi den fornøjelse fra tid til anden at kunne præsentere læserne for egentlige artikler, der kan være af såvel historisk som teknisk interesse.

Nyhedsstoffet har en meget høj prioritet hos redaktionen, men desværre er der fysiske grænser for hvad vi har mulighed for at bringe, med kun 4-6 udgivelser årligt. Det betyder at man i Nordisk Jernbanenyt finder korte, men interessante oplysninger. Det er ikke her man finder store tabeller over banernes materiel, eller længere lister over tognumre m.v. Er det dét, der har ens interesse, vil vi hellere anbefale andre foreningers blade, men ønsker man at holde sig rimeligt ajour med den vigtigste udvikling i de nordiske og baltiske lande, er vi sikre på at man vil have stor glæde af Nordisk Jernbanenyt.

Nordisk Jernbanenyt er ikke et flot og fancy blad med farvebilleder og glittet papir. Vægten er lagt på indholdet, og bladet er således i format A5, og trykt i sort/hvid. Til gengæld er prisen lav, og fremstillingstiden kort. Det betyder at man hver gang får mellem 24 og 40 sider (omkring 200 sider årligt), og at bladet på grund af den korte produktionstid har en meget høj aktualitetsgrad.

Man kan få Nordisk Jernbanenyt tilsendt ved at melde sig ind i Nordisk Jernbane-Klub. Yderligere oplysninger om medlemskab: Klik her: Medlemsskab

Hvis du ønsker at se et eksempel på bladet, findes det i pdf-format her: Blad 104
BM 86.28 - BDFS 86.76