Hvad er NoJK ?

Nordisk Jernbane-Klub blev stiftet i 1988, med det formål at arrangere spændende udflugter af høj kvalitet i de skandinaviske lande. Hovedvægten på disse udflugter er lagt på jernbane, men også andre transportmidler som skibe og sporvogne indgår ofte i klubbens udflugter.
Da klubben er dansk, foregår en stor del af udflugterne lokalt i Danmark, men der arrangeres hvert år mindst en tur til Sverige og / eller Norge, ofte af 4-6 dages varighed.

Klubbens medlemmer holdes orienteret om klubbens arrangementer via bladet “Nordisk Jernbanenyt” der udsendes 5- 6 gange om året til medlemmerne. Bladet indeholder, udover meddelelser om klubbernes aktiviteter, forskellige interessante artikler og rejsebeskrivelser, samt hver gang en omfattende nyhedsformidling om hvad der sker ved jernbanen i de nordiske og de baltiske lande. Medlemsskab af NoJK koster p.t. (2018) 250 kr. om året for enkeltmedlemmer, og 275 kr. om året for familiemedlemsskab.

Oprindeligt var NoJK alene ment som en udflugtsforening, der ville benytte sig af dels offentlige transportmidler, dels indlejede tog / busser / skibe. Imidlertid overtog klubben i juni 1989 et dieselmotorvognstog af type 86 fra Norges Statsbaner, bestående af en motorvogn og en tilhørende styrevogn med pak- og postrum, BM 86.28 og BDFS 86.76.
Efter overtagelsen er der blevet indrettet køkken i den tidligere postkupé, og styrevognens siddeafdelinger er blevet udstyret med borde, således at der kan serveres både kolde og varme retter under kørslen.
Dette togsæt har siden været et stort aktiv for NoJK, og har en meget central rolle i NoJK’s årlige sommertur til Sverige og / eller Norge.


NoJK’s 86-togsæt i Halden, juni 1997


Hvert år arrangeres der en tur på 4-8 dages varighed, hvor toget anvendes som transportmiddel og restauration, mens en række seværdigheder af såvel transportteknisk / historisk, som almen kulturel betydning besøges. Om natten anvendes hoteller efterhånden som man når frem. Disse årlige sommerture har efterhånden fået en række trofaste tilhængere, og må regnes som en af klubbens væsentligste aktiviteter.

NoJK arrangerer dog også en del udflugter af mere jernbaneinteressant karakter, ligesom der også på såvel sommerturene, som på de øvrige udflugter anvendes andre befordringsmidler end eget tog. Naturligvis har andre jernbaneklubbers tog været anvendt adskillige gange, men også busture har været aktuelle i tilfælde hvor det ville blive for dyrt eller for tidskrævende at anvende tog. Blandt andet gennemførtes i 1995 en tur til Värmland, hvor der kørtes med et af Tågåkeriets TMY-lokomotiver fra Kristinehamn til Filipstad og retur, men ellers med bus fra København til Kristinehamn og retur. Denne udflugt var også en stor succes, og konceptet vil blive forsøgt genbrugt til andre interessante rejsemål, indenfor "en weekend's afstand".


NoJK's 86-togsæt fotograferet mellem Tureby og Holme-Olstrup, maj 1995BM 8628 - BDFS 8676