Kommende udflugter
.

Weekendudflugt til Sønderjylland, lørdag d. 7.- søndag d. 8. april 2018

 

Vi genoptager nu traditionen med virksomhedsbesøg kombineret med udflugt og generalforsamling. Denne gang bliver det en udflugt med vores eget tog til Sønderjylland, nærmere betegnet med Vojens og Haderslev som endepunkter for turen.

 

Vi afgår fra København H lørdag morgen ca. kl. 8.30, hvor vi kører med toget mod Haderslev, hvor vi har som mål at besøge Den Slesvigske Vognsamling og Bryggeriet Fuglsang. Derefter er der indkvartering på Hotel Norden i Haderslev, hvor vi om aftenen gennemfører den ordinære generalforsamling i Nordisk Jernbane-klub.

 

Søndag morgen kører vi tilbage til Vojens, hvor vi med bus kører til Fighter Wing Skrydstrup (Flyvestation Skrydstrup), hvor vi skal se F-16 hangar, redningshelikopter og brandstation.

 

Efter besøget i Skrydstrup kører vi med toget tilbage mod København. Undervejs har vi planlagt ophold, som vi dog endnu ikke kan give endelig oplysning om. Vi forventer at være tilbage i København senest omkring kl. 21.

 

Både besøget på Fighter Wing Skrydstrup og værelserne på hotellet er aftalt og på plads. Vi har ikke alle de øvrige besøg på plads ved bladets deadline. Følg med på NoJKs hjemmeside www.nojk.dk eller i næste nummer af Nordisk Jernbane-Nyt om det endelige program.

 

 

Pris

Deltagerpris er for voksen tur/retur incl. frokost (3 stk. smørrebrød) med 1 øl eller vand i toget begge dage, samt middag i toget med 1 øl eller vand søndag aften samt hotel med morgenmad

 

A. 1.775 kr. i halvt dobbeltværelse

B. 2.125 kr. i enkeltværelse

 

Pris for børn under 16 år oplyses ved henvendelse til klubben på mail@nojk.dk

 

 

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 28. februar 2018.

 

Ved tilmeldingen oplyses navn og adresse på deltagende personer, om man A ønsker at bo i dobbeltværelse, eller B ønsker at bo i enkeltværelse. 

Opgiv også gerne e-mailadresse og telefonnummer. Såfremt man har mobiltelefon, bedes dette nummer opgivet.

Depositum på 250 kr. pr. rejsedeltager indbetales på giro 917 8244 i forbindelse med tilmeldingen, som er bindende.

Restbeløbet indbetales uopfordret til ovennævnte konto senest d. 10. marts 2018. 

Da vi skal besøge Fighter Wing Skrydstrup, oplyses ved tilmeldingen, om man er dansk statsborger. 

Man kan dog godt komme med, selvom man ikke er dansk statsborger, i så fald skal man dog indsende kopi af ens pas, som vil blive afleveret videre til Fighter Wing Skrydstrup.

 

Tilmelding er først  gældende, når indbetalingen er modtaget.

 

 

Rejsebestemmelser:

Rejsen gennemføres kun ved et minimum på 30 deltagere. Deltagerne bør selv have forsikring for afbestilling i tilfælde af sygdom eller lignende, idet de indbetalte beløb kun tilbagebetales, hvis rejsen ikke kan gennemføres på grund af, at minimumsdeltagerantallet ikke kan opnås.

 

NoJK vil bestræbe sig på at gennemføre hele det ovennævnte program, men forbeholder sig ret til at ændre i det, såfremt der opstår forhold, foreningen ikke har indflydelse på, samt evt. aflyse, hvis minimumsdeltagerantallet på 30 personer ikke kan opnås.

 

Aflysning som følge af for lavt antal tilmeldinger medfører tilbagebetaling af hele det indbetalte beløb.

 

Såfremt det bliver nødvendigt at aflyse turen, vil der samtidig med meddelelsen blive udsendt oplysning om ny placering af generalforsamlingen d. 7. april.

 

Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er modtaget.

 


 


86-togsættet