GENERALFORSAMLINGEN UDSKUDT
.

GENERALFORSAMLINGEN UDSKUDT

 

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele at NoJK’s ordinære generalforsamling 2020 må udskydes på ubestemt tid.

 

Baggrunden for beslutningen er den øjeblikkelige situation, hvor smittefaren med COVID-19 har betydet strenge restriktioner i det danske samfund. Beslutningen er taget på et tidspunkt, hvor det endnu er uvist hvilke restriktioner der vil gælde søndag d. 19. april, hvor generalforsamlingen skulle have været afholdt, men for det første er det meget tænkeligt at det fortsat frarådes at forsamles unødigt, og at der er grænser for hvor mange der må mødes, og for det andet er det ikke bestyrelsens ønske at udsætte nogen for unødige risici, og vi har derfor vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlingen før situationen er væsentligt forbedret.

 

Der vil således blive indkaldt til generalforsamling på et senere tidspunkt, når der foreligger en forventning om hvornår den vil kunne gennemføres uden risiko for smittespredning.

 

Denne meddelelse offentliggøres på NoJK’s hjemmeside og Facebook-side, ligesom den fremsendes pr. e-mail til de medlemmer vi har e-mailadresser til. Der er imidlertid en del medlemmer som vi ikke kender e-mailadresserne til, så hvis du er i kontakt med andre NoJK-medlemmer, så videregiv gerne denne besked.

 

Vi kan samtidigt meddele, at det også er besluttet at aflyse dette års sommertur på samme baggrund. Turen skulle have været gennemført i slutningen af juni, og selv om vi naturligvis håber at normale tilstande har indfundet sig inden da, er der betydelige risici for at det ikke er tilfældet, ligesom mange af de tilmeldte befinder sig i en af de særligt udsatte grupper af befolkningen. Det er vores holdning, at det vil være kritisabelt at gennemføre med de betydelige usikkerheder, hvorfor det er besluttet at aflyse turen. Det har også været overvejet at udskyde den til senere på sommeren, men der er så store usikkerheder om tilgangen til hotelværelser og turistattraktioner, at det ikke vurderes som et realistisk alternativ.

De der har tilmeldt sig til turen vil få direkte besked om dette, ligesom det indbetalte beløb naturligvis tilbagebetales.

 

Med venlig hilsen

Nordisk Jernbane-Klubs Bestyrelse

 

 


86-togsættet